§ 1. - Wyłączenie gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączenie jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.7.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1947 r.
§  1.
Z gminy wiejskiej Wietrzychowice w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim, wyłącza się gromadę Okręg i włącza się ją do gminy wiejskiej Gręboszów w tymże powiecie i województwie.