Wyłączenie gromady Jodłówka ad Wałki gminy wiejskiej Lisia Góra i włączenie jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.15.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 22 stycznia 1947 r.
o wyłączeniu gromady Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra i włączeniu jej do gminy wiejskiej Gumniska w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 1 i art. 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
Wyłącza się gromadę Jodłówka ad Wałki z gminy wiejskiej Lisia Góra w powiecie tarnowskim, województwie krakowskim, i włącza się ją do gminy wiejskiej Gumniska w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.