Wyłączenie gminy Dmochy-Glinki z powiatu ostrowskiego w województwie białostockiem i włączenie jej do powiatu wysoko-mazowieckiego w temże województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.58.506

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 czerwca 1927 r.
o wyłączeniu gminy Dmochy-Glinki z powiatu ostrowskiego w województwie białostockiem i o włączeniu jej do powiatu wysoko-mazowieckiego w temże województwie.

Na zasadzie art. l i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
Gminę wiejską Dmochy-Glinki wyłącza się z powiatu ostrowskiego w województwie białostockiem i włącza się ją do powiatu wysoko mazowieckiego w temże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.