Wyłączenie gminy Beremiany z powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem i włączenie jej do powiatu buczackiego w temże województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.14.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1928 r.
o wyłączeniu gminy Beremiany z powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem i o włączeniu jej do powiatu buczackiego w temże województwie.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austrjacko-węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austrjacko-węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacyj powiatowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 400), zarządza się co następuje:
Gminę wiejską Beremiany wyłącza się z powiatu zaleszczyckiego w województwie tarnopolskiem i włącza się ją do powiatu buczackiego w temże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1928 r.