Wykonywanie prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.185.1547

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 września 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 lipca 2005 r.
w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1298) zarządza się, co następuje:

Przepis ogólny

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych;
2)
wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych, a także innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych;
3)
sposób ustalania okoliczności wypadków z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych

§  2.
Kwalifikacje wojskowe młodszego nurka nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
ważne orzeczenie właściwej wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia służby w charakterze nurka lub płetwonurka;
3)
ukończony kurs młodszego nurka w zakresie prac podwodnych i działań obrony przeciwawaryjnej z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 20 metrów, w tym zaliczenie 30 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach, z czego 15 godzin w sprzęcie autonomicznym i 15 godzin w sprzęcie przewodowym, oraz dwa zanurzenia na głębokościach większych niż 20 metrów,
b)
urządzeń technicznych i narzędzi do prac podwodnych i działań obrony przeciwawaryjnej;
4)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  3.
Kwalifikacje wojskowe nurka bojowego nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje młodszego nurka;
3)
roczną praktykę zawodową w charakterze młodszego nurka, w tym 60 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań bojowych z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach oraz pięciu zanurzeń na głębokościach większych niż 50 metrów,
b)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego tlenem na głębokościach do 7 metrów, w tym zaliczenie 15 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
c)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 15 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
d)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych pod wodą;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  4.
Kwalifikacje wojskowe nurka minera nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje młodszego nurka;
3)
roczną praktykę zawodową w charakterze młodszego nurka, w tym 60 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań minerskich z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach oraz pięciu zanurzeń na głębokościach większych niż 50 metrów,
b)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 15 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
c)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  5.
Kwalifikacje wojskowe nurka inżynierii nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje młodszego nurka;
3)
roczną praktykę zawodową w charakterze młodszego nurka, w tym 60 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań inżynieryjnych z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach oraz pięciu zanurzeń na głębokościach większych niż 50 metrów,
b)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  6.
Kwalifikacje wojskowe nurka ratownictwa nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje młodszego nurka;
3)
roczną praktykę zawodową w charakterze młodszego nurka, w tym 60 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań ratowniczych z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 10 godzin pobytu pod wodą oraz pięciu zanurzeń przy kadłubie okrętu podwodnego na tych głębokościach,
b)
przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego z dzwonu nurkowego do głębokości 60 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na głębokościach od 50 do 60 metrów oraz dwóch zanurzeń przy kadłubie okrętu podwodnego;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  7.
Kwalifikacje wojskowe starszego nurka bojowego nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje nurka bojowego;
3)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka bojowego, w tym 40 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego tlenem i mieszaninami oddechowymi oraz zaliczenie dziesięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych pod wodą;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań bojowych z użyciem:
a)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego tlenem na głębokościach do 15 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
b)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi na głębokościach do 80 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
c)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych pod wodą;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  8.
Kwalifikacje wojskowe starszego nurka minera nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje nurka minera;
3)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka minera, w tym 40 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi oraz zaliczenie dziesięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań minerskich z użyciem:
a)
autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi na głębokościach do 80 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
b)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego i nieznanego;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  9.
Kwalifikacje wojskowe starszego nurka inżynierii nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje nurka inżynierii;
3)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka inżynierii, w tym 55 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody z użyciem autonomicznych aparatów nurkowych i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem oraz zaliczenie dziesięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań inżynieryjnych z użyciem:
a)
autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem na głębokościach do 50 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
b)
materiałów wybuchowych, w tym zaliczenie pięciu nurkowań z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych pochodzenia wojskowego i nieznanego;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  10.
Kwalifikacje wojskowe starszego nurka ratownictwa nabywa osoba posiadająca:
1)
pozytywny wynik testu wydolności psychofizycznej organizmu;
2)
kwalifikacje nurka ratownictwa;
3)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka ratownictwa, w tym 60 godzin łącznego pobytu pod powierzchnią wody z użyciem autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem, z czego zaliczenie 40 godzin przy zasilaniu z dzwonu nurkowego;
4)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie wykonywania prac podwodnych i działań ratowniczych z użyciem:
a)
przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaniną oddechową z dzwonu nurkowego na głębokościach od 60 do 120 metrów, w tym zaliczenie 5 godzin pobytu pod wodą na tych głębokościach,
b)
sprzętu do udzielania pomocy okrętom podwodnym na głębokościach do 120 metrów, w tym zaliczenie pięciu nurkowań przy kadłubie okrętu podwodnego na tych głębokościach,
c)
procedur długotrwałych prac podwodnych, w tym zaliczenie dwóch nurkowań saturowanych, każde o czasie trwania powyżej 8 godzin, z czego jedno na głębokości większej niż 50 metrów;
5)
zaliczony z wynikiem pozytywnym kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej.
§  11.
Kwalifikacje wojskowe kierownika nurkowania nabywa osoba posiadająca:
1)
kwalifikacje młodszego nurka;
2)
dwuletnią praktykę zawodową w zakresie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w tym 120 godzin pobytu pod wodą z użyciem autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie:
a)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami obrony przeciwawaryjnej, prowadzonymi z użyciem autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem, w tym zaliczone kierowanie minimum sześcioma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 30 godzin,
b)
obsługi i konserwacji komory dekompresyjnej, a także systemów i urządzeń bezpośrednio z nimi współpracujących, sprzętu nurkowego i narzędzi do prac podwodnych,
c)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,
d)
metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia prac podwodnych.
§  12.
Kwalifikacje wojskowe kierownika podwodnych działań bojowych nabywa osoba posiadająca:
1)
kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego nurka bojowego;
2)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika nurkowania;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie:
a)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami bojowymi wykonywanymi z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego tlenem, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,
b)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami bojowymi wykonywanymi z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,
c)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami bojowymi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,
d)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,
e)
metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia prac podwodnych.
§  13.
Kwalifikacje wojskowe kierownika podwodnych działań minerskich nabywa osoba posiadająca:
1)
kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego nurka minera;
2)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika nurkowania;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie:
a)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami minerskimi wykonywanymi z użyciem autonomicznego sprzętu nurkowego zasilanego mieszaninami oddechowymi, w tym zaliczone kierowanie minimum czterema pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 20 godzin,
b)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami minerskimi wykonywanymi z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,
c)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,
d)
metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia prac podwodnych.
§  14.
Kwalifikacje wojskowe kierownika podwodnych działań inżynieryjnych nabywa osoba posiadająca:
1)
kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego nurka inżynierii;
2)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika nurkowania;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie:
a)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami inżynieryjnymi wykonywanymi z użyciem autonomicznego i przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego powietrzem, w tym zaliczone kierowanie minimum czterema pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 20 godzin,
b)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami inżynieryjnymi z użyciem materiałów wybuchowych w ramach poszukiwania, niszczenia i usuwania spod wody niebezpiecznych ładunków wybuchowych, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 10 godzin,
c)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,
d)
metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia prac podwodnych.
§  15.
Kwalifikacje wojskowe kierownika podwodnych działań ratowniczych nabywa osoba posiadająca:
1)
kwalifikacje kierownika nurkowania i starszego nurka ratownictwa;
2)
dwuletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika nurkowania;
3)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia specjalistycznego w zakresie:
a)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami ratowniczymi wykonywanymi z użyciem przewodowego sprzętu nurkowego zasilanego z dzwonu nurkowego do głębokości 120 metrów, w tym zaliczone kierowanie minimum czterema pracami podwodnymi o łącznym czasie trwania co najmniej 20 godzin,
b)
udzielania pomocy zatopionemu okrętowi podwodnemu na głębokościach do 120 metrów, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi prowadzonymi przy kadłubie okrętu podwodnego,
c)
kierowania nurkowaniem oraz pracami podwodnymi i działaniami ratowniczymi wykonywanymi z użyciem procedur długotrwałych prac podwodnych, w tym zaliczone kierowanie minimum dwoma pracami podwodnymi o czasie trwania co najmniej 48 godzin każda,
d)
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad prowadzenia dekompresji leczniczej,
e)
metodyki nauczania nurkowania i prowadzenia prac podwodnych.
§  16.
Kwalifikacje wojskowe operatora komory dekompresyjnej nabywa osoba posiadająca:
1)
wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
2)
przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji komór dekompresyjnych oraz systemów i urządzeń bezpośrednio z nimi współpracujących.
§  17.
Kwalifikacje wojskowe operatora dzwonu nurkowego nabywa osoba posiadająca:
1)
wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
2)
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i konserwacji dzwonów nurkowych oraz systemów i urządzeń technicznych bezpośrednio z nimi współpracujących.
§  18.
Kwalifikacje wojskowe operatora sprzętu nurkowego nabywa osoba posiadająca:
1)
wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
2)
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu nurkowego, urządzeń technicznych bezpośrednio z nim współpracujących oraz narzędzi do prac podwodnych.
§  19.
Kwalifikacje wojskowe operatora pojazdu podwodnego typu ROV nabywa osoba posiadająca:
1)
wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
2)
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i konserwacji pojazdów podwodnych typu ROV oraz systemów i urządzeń technicznych bezpośrednio z nim współpracujących.
§  20.
Kwalifikacje wojskowe operatora systemów sporządzania mieszanin oddechowych nabywa osoba posiadająca:
1)
wykształcenie średnie, bez konieczności uzyskania świadectwa dojrzałości;
2)
przeszkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi i konserwacji systemów sporządzania mieszanin oddechowych oraz systemów i urządzeń technicznych bezpośrednio z nim współpracujących, a także sporządzania mieszanin oddechowych.
§  21.
Nabycie kwalifikacji wojskowych określonych w § 2-20 jest uzależnione od zdania egzaminu kwalifikacyjnego.
§  22.
1.
Dowódca (komendant, szef, kierownik) jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, jeżeli wynika to z zakresu wykonywanych obowiązków związanych z zajmowanym stanowiskiem, kieruje osobę:
1)
na kurs młodszego nurka, o którym mowa w § 2, do właściwego wojskowego ośrodka szkolenia nurków;
2)
na szkolenia specjalistyczne, o których mowa w § 3-20, test wydolności psychofizycznej organizmu oraz kurs fizjopatologii nurkowania i pierwszej pomocy przedmedycznej do właściwych ośrodków szkolenia;
3)
do właściwej wojskowej komisji lekarskiej;
4)
na egzamin kwalifikacyjny.
2.
Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje odpowiednio do kryteriów określonych w § 2-20.
§  23.
Przed skierowaniem na egzamin kwalifikacyjny osoba zainteresowana składa dowódcy (komendantowi, szefowi, kierownikowi) jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 2-20.
§  24.
1.
Egzamin kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Część teoretyczna egzaminu obejmuje etap pisemny i etap ustny.
2.
Etap pisemny części teoretycznej polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany test zawierający co najmniej pięćdziesiąt pytań.
3.
Etap ustny części teoretycznej polega na udzieleniu odpowiedzi na wylosowany zestaw co najmniej trzech pytań z tematyki objętej programem szkolenia.
4.
Część praktyczna polega na praktycznym zastosowaniu nabytych umiejętności zawodowych i wykonaniu określonych czynności albo na opracowaniu sposobu rozwiązania losowo wybranego problemu oraz uzasadnieniu przyjętego rozwiązania. Do nabycia kwalifikacji, o których mowa w § 2-10, w części praktycznej przeprowadza się również test sprawności nurkowej.
§  25.
1.
Wyniki egzaminu kwalifikacyjnego ustala się, stosując następującą skalę ocen:
1)
z części teoretycznej - bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna; ocen pośrednich nie stosuje się;
2)
z części praktycznej - pozytywna lub negatywna.
2.
Ocena niedostateczna z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego wyklucza możliwość przystąpienia do części praktycznej tego egzaminu.
3.
Egzamin kwalifikacyjny uważa się za zdany w przypadku uzyskania co najmniej oceny dostatecznej z części teoretycznej i oceny pozytywnej z części praktycznej.
4.
Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, a wypis przesyła się do właściwego dowódcy (komendanta, szefa, kierownika), o którym mowa w § 22 ust. 1.
§  26.
1.
Osobie, która zdała egzamin kwalifikacyjny i spełnia odpowiednio kryteria określone w § 2-20, wydaje się dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych.
2.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, wydaje Minister Obrony Narodowej lub dowódca rodzaju Sił Zbrojnych.
§  27.
Dowódca (komendant, szef, kierownik) jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej dokonuje wpisów nabytych kwalifikacji wojskowych oraz dokumentuje przebieg praktyki zawodowej w zakresie prac podwodnych w książce nurka.

Wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych

§  28.
Ustala się wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji wojskowych uprawniające do wykonywania prac podwodnych:
1)
dyplomu młodszego nurka - stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
dyplomu nurka bojowego - stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
dyplomu nurka minera - stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
dyplomu nurka inżynierii - stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
dyplomu nurka ratownictwa - stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
dyplomu starszego nurka bojowego - stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
dyplomu starszego nurka minera - stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
dyplomu starszego nurka inżynierii - stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
dyplomu starszego nurka ratownictwa - stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
dyplomu kierownika nurkowania - stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
dyplomu kierownika podwodnych działań bojowych - stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
dyplomu kierownika podwodnych działań minerskich - stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
dyplomu kierownika podwodnych działań inżynieryjnych - stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
dyplomu kierownika podwodnych działań ratowniczych - stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)
świadectwa operatora komory dekompresyjnej - stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)
świadectwa operatora dzwonu nurkowego - stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)
świadectwa operatora sprzętu nurkowego - stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)
świadectwa operatora pojazdu podwodnego typu ROV - stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)
świadectwa operatora systemów sporządzania mieszanin oddechowych - stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.
§  29.
Ustala się wzory innych niż określone w § 28 dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych:
1)
książki nurka - stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia;
2)
dziennika prac nurka - stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia;
3)
protokołu z egzaminu kwalifikacyjnego - stanowiący załącznik nr 22 do rozporządzenia.

Sposób ustalania okoliczności wypadków z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

§  30.
Nurek, który uległ wypadkowi w czasie nurkowania i wykonywania prac podwodnych w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej, lub świadek takiego wypadku niezwłocznie powiadamia o wypadku kierującego nurkowaniem.
§  31.
1.
Ustalenie okoliczności wypadków z udziałem nurka w jednostce organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej następuje w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1707 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 20).
2.
Do komisji powypadkowej, o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1, włącza się osobę posiadającą kwalifikacje wojskowe co najmniej starszego nurka lub kierownika nurkowania.

Przepis końcowy

§  32.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR DYPLOMU MŁODSZEGO NURKA

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR DYPLOMU NURKA BOJOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR DYPLOMU NURKA MINERA

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR DYPLOMU NURKA INŻYNIERII

ZAŁĄCZNIK Nr 5

WZÓR DYPLOMU NURKA RATOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA BOJOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 7

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA MINERA

ZAŁĄCZNIK Nr 8

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA INŻYNIERII

ZAŁĄCZNIK Nr 9

WZÓR DYPLOMU STARSZEGO NURKA RATOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr 10

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA NURKOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr 11

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ BOJOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 12

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ MINERSKICH

ZAŁĄCZNIK Nr 13

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ INŻYNIERYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 14

WZÓR DYPLOMU KIEROWNIKA PODWODNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 15

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA KOMORY DEKOMPRESYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 16

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA DZWONU NURKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 17

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA SPRZĘTU NURKOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr 18

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA POJAZDU PODWODNEGO TYPU ROV

ZAŁĄCZNIK Nr 19

WZÓR ŚWIADECTWA OPERATORA SYSTEMÓW SPORZĄDZANIA MIESZANIN ODDECHOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr 20

WZÓR KSIĄŻKI NURKA

ZAŁĄCZNIK Nr 21

WZÓR DZIENNIKA PRAC NURKA

ZAŁĄCZNIK Nr 22

WZÓR

PROTOKÓŁ NR__ _ _/_ __ _r.

z egzaminu kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wojskowych uprawniających do nurkowania i wykonywania prac podwodnych

Komisja Egzaminacyjna ........................................

/nazwa rodzaju Sił Zbrojnych/

powołana rozkazem .............. nr .. z dnia _ _._ _._ _ _ _r.

/nazwa stanowiska/

w składzie: przewodniczący .........................

sekretarz .........................

członkowie: 1) .............. 2) .............

3) .............. 4) .............

5) .............. 6) .............

7) .............. 8) .............

9) .............

/stopień, imię i nazwisko oraz

stanowisko i nr lub nazwa

jednostki organizacyjnej

podległej Ministrowi Obrony

Narodowej lub przez niego

nadzorowanej/

przeprowadziła w dniach od ............ do ............ egzamin

kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uzyskanie

kwalifikacji wojskowych uprawniających do nurkowania i

wykonywania prac podwodnych.

Lp.Stopień wojskowyNazwisko i imię zdającego egzaminJednostka organizacyjna MON (pododdział)Nazwa posiadanych kwalifikacjiStaż praktyki zawodowejOceny uzyskane z poszczególnych części egzaminuUwagi o wynikach egzaminu (nazwa kwalifikacji)
ocena z części praktycznejocena z części teoretycznej
pisemnejustnejocena
1234567891011

Niniejszy protokół stanowi podstawę do sporządzenia rozkazu o

nadaniu odpowiednich kwalifikacji wojskowych wynikających z

rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2005

r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra

Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1547).

Podpisy komisji:

sekretarz ...........

członkowie: 1) ....... 2) ........

3) ....... 4) ........ PRZEWODNICZĄCY

5) ....... 6) ........ mp.

7) ....... 8) ........ ..............

9) ....... /PODPIS/