Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1799 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2018 r.
Art.  44.  [Bezpłatne druki sejmowe i senackie; bezpłatne koperty z papierem listowym]
1.  Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie druki sejmowe lub senackie.
2.  Posłowie i senatorowie otrzymują koperty z papierem listowym, oznaczone odpowiednim nadrukiem, do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu bez uiszczania przez nich opłat pocztowych.
3.  Szczegółowe zasady realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, określają Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.