[Bezpłatne druki sejmowe i senackie; bezpłatne koperty z papierem listowym] - Art. 44. - Wykonywanie mandatu posła i senatora. - Dz.U.2022.1339 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Bezpłatne druki sejmowe i senackie; bezpłatne koperty z papierem listowym] - Wykonywanie mandatu posła i senatora.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1339 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2022 r.
Art.  44.  [Bezpłatne druki sejmowe i senackie; bezpłatne koperty z papierem listowym]
1. 
Posłowie i senatorowie otrzymują bezpłatnie druki sejmowe lub senackie.
2. 
Posłowie i senatorowie otrzymują koperty z papierem listowym, oznaczone odpowiednim nadrukiem, do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu bez uiszczania przez nich opłat pocztowych.
3. 
Szczegółowe zasady realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, określają Prezydium Sejmu i Prezydium Senatu.