§ 9. - Wykonanie w stosunku do obywateli Związku Socjalistycznych Republik Rad art. 40 ustawy o prawie właściwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.60.484

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1930 r.
§  9.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Sprawiedliwości, Skarbu i Spraw Zagranicznych.