§ 6. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1932.70.636 - OpenLEX

§ 6. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.70.636

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1932 r.
§  6.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.