§ 5. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1932.70.636 - OpenLEX

§ 5. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.70.636

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1932 r.
§  5.
Nieuiszczone w terminie opłaty będą ściągnięte w drodze przymusowej wraz z karami za zwłokę i kosztami egzekucyjnemi przy zastosowaniu ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 721), zmienionej rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 401).

Zaległe opłaty ściągają skarbowe organa egzekucyjne na podstawie przepisów, obowiązujących przy ściąganiu państwowych podatków bezpośrednich.

Władze skarbowe przekazują ściągnięte opłaty wraz z karami za zwłokę bezpośrednio izbie rzemieślniczej co miesiąc w ciągu 10 pierwszych dni następnego miesiąca.

Koszty i opłaty egzekucyjne z tytułu przymusowo ściągniętych opłat na pokrycie niedoboru pobierają skarbowe organa egzekucyjne na rzecz Skarbu Państwa.