§ 2. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1932.70.636 - OpenLEX

§ 2. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.70.636

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1932 r.
§  2.
Przy zastosowaniu przepisu § 1 izba może rozłożyć niedobór w okresie budżetowym na samoistnych rzemieślników. Uchwała izby o wysokości pokrycia niedoboru podlega zatwierdzeniu Ministra Przemysłu i Handlu.

Uchwałę tę izba przedkłada Ministrowi Przemysłu i Handlu przy przesyłaniu budżetu, za pośrednictwem władzy przemysłowej II instancji, która zaopatruje ją swoją opinją.