§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych. - Dz.U.1932.70.636 - OpenLEX

§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o zasilaniu funduszów izb rzemieślniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.70.636

Akt utracił moc
Wersja od: 16 sierpnia 1932 r.
§  1.
Podstawę rozkładu niedoboru stanowią:
a)
prowadzenie zakładu rzemieślniczego w okręgu izby przez samodzielnych rzemieślników;
b)
liczba uczniów oraz innych pracowników, zatrudnionych w zakładzie rzemieślniczym;
c)
wyżej wymienione zasady, łącznie wzięte.

Izba uchwali, która z powyższych zasad będzie miała zastosowanie w danym okresie budżetowym.