Wykonanie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie przedłużenia terminów do składania wniosków o wydanie zastępczych dowodów tożsamości i ich wydawania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.33.201

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 września 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
z dnia 10 września 1945 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie przedłużenia terminów do składania wniosków o wydanie zastępczych dowodów tożsamości i ich wydawania.

Na podstawie art. 26 ust. (2) ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 96) w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Sprawiedliwości zarządzamy, co następuje:
Termin do składania wniosku o wydanie zastępczego dowodu tożsamości, przewidziany w § 4 rozporządzenia Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 26 maja 1945 r. (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 129), przedłuża się do dnia 10 października 1945 r., a termin do wydawania tych dowodów, przewidziany w § 5 wspomnianego rozporządzenia, przedłuża się do dnia 25 października 1945 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.