§ 7. - Wykonanie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1945 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.