§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.21.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 1945 r.
§  1.
Właściwymi do wydawania zastępczych dowodów tożsamości, wymienionych w art. 26 ustawy z dn. 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 96) są wojewódzkie komendy Milicji Obywatelskiej.