§ 4. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  4.
Osoby i instytucje, które w myśl obowiązujących przepisów albo specjalnych zezwoleń wpłacają opłaty stemplowe gotówką ber. urzędowego wymiaru w ten sposób, że. sumą opłat należnych w ciągu pewnego okresu wpłacają po upływie tego okresu, mogą bez przeliczenia na franki złote uiszczać opłaty, należne za czas od dnia 1 do 15 każdego miesiąca - do dnia 22 tegoż miesiąca, opłaty zaś, należne za czas od 16 do końca miesiąca - do dnia 7 miesiąca następnego i w takim razie nie ma zastosowania waloryzacja przez przeliczanie należności na franki złote.

Opłaty, niewpłacone w powyższych terminach, ulegaj?, przeliczeniu na franki złote w ten sposób, że sumą opłat, należnych w każdym miesiącu, dzieli się. przez przeciętną wartość franka złotego w danym miesiącu, ogłaszaną na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1112).