§ 3. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  3.
Osobom, obowiązanym do uiszczenia opłaty, służy prawo wpłacenia zaliczek na należną od nich opłatą; kwoty, wpłacone na ten cel, będą przy wymiarze opłaty uwzględnione po waloryzowaniu wedle kursu franka złotego, miarodajnego w dniu uskutecznienia wpłaty zaliczki.