§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, w zakresie opłat stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.134.1115

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1924 r.
§  1.
Wymiary opłat stemplowych (należytości stemplowych i bezpośrednich) oraz kar i podwyżek, nakładanych z powodu przekroczenia przepisów o opłatach stemplowych, dokonywane począwszy od dnia 1 stycznia 1924 r. przez władze skarbowe lub przez inne władze i u rządy państwowe, czy to w formie nakazu płatniczego, czy też bez takiego nakazu (wymiary doraźne), mają być uskutecznione we frankach złotych.

Przepis ten nie dotyczy opłat, pobieranych przez notarjuszów.