Wykonanie ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe odnośnie do przepisów ustawowych o państwowym podatku dochodowym, zawartych w rozporządzeniu z dnia 14 lipca 1923 r. i w ustawie z dnia 10 stycznia 1924 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.16.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 lutego 1924 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe, odnośnie do przepisów ustawowych o państwowym podatku dochodowym, zawartych w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607) i w ustawie z dnia 10 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 13, poz. 110).

Na zasadzie art art. 5, 6 i 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127, poz. 1044), zarządza się co następuje:
Zastępuje się:
1)
w art. 2 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607) kwotę 2.000.000 mk.-kwotą 1.378 fr. zł.;
2)
w ustępie 3 i 4 art. 10 powołanej ustawy, kwotę 20.000 mk. - kwotą 14 fr. zł., kwotę 40.000 mk. - kwotą 28 fr. zł.
Dochód wyrażony w markach polskich, służący za podstawę opodatkowania wedle art. 13 i art. 14 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607), przerachowuje się na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego z tego okresu czasu, w którym został osiągnięty dochód miarodajny do opodatkowania.
Dla celów wymiaru podatku dochodowego na rok podatkowy 1924 wartość franka złotego dla poszczególnych lat operacyjnych (gospodarczych)-art. 13 ustawy, ogłoszonej w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607) - ustala się w sposób następujący:
1)
dla dochodu osiągniętego w roku operacyjnym (gospodarczym), obejmującym okres od 1 kwietnia 1922 r. do 31 marca 1923 r., - 1 frank złoty - 3,000 mk.;
2)
dla dochodu osiągniętego w roku operacyjnym (gospodarczym), obejmującym okres od 1 lipca 1922 r. do 30 czerwca 1923 r., - 1 frank złoty = 6.000 mk.;
3)
dla dochodu osiągniętego w roku operacyjnym (gospodarczym), obejmującym okres od 1 października 1922 r. do 30 września 1923 r., - 1 frank złoty = 16.000 mk.;
4)
dla dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 1923, pokrywającym się z rokiem operacyjnym, - 1 frank złoty = 150.000 mk.

W myśl powyższej zasady i w powyższym trybie przerachowuje się dla celów wymiaru podatku dochodowego na rok 1924 także kwoty odliczeń, podane we frankach złotych w § 1 punkt 2 niniejszego rozporządzenia.

Przerachowanie dochodu osiągniętego w markach na franki złote według wartości fr. zł., podanej w § 3 nin. rozp., ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych.

Płatnicy jednak prowadzący prawidłową rachunkowość mogą, zamiast obliczenia dochodu w sposób wskazany w § 3 nin. rozp., ustalić tenże dochód w sposób następujący:

1)
wyrażony w markach bilans otwarcia roku operacyjnego miarodajnego do ustalania podstaw wymiaru, winien być przerachowany na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego z pierwszego miesiąca roku operacyjnego;
2)
wszystkie pozycje, zarówno przychodowe, jak i rozchodowe każdego miesiąca roku operacyjnego winny być przerachowane na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego w miesiącu zaksięgowania wspomnianych pozycji;
3) 2
wyrażone w markach pozostałości bilansu zamknięcia tych rachunków, które przedstawiają wartości czysto markowe (kasa, dłużnicy i wierzyciele krajowi, rachunki markowe w bankach i t. p.), winny być przerachowane na franki złote według przeciętnej wartości franka złotego z ostatniego miesiąca roku operacyjnego, różnice zaś we frankach złotych, jakie okażą się przy porównaniu z pozostałościami wyprowadzonemi z przerachowań miesięcznych (p. p. 1 i 2), należy odnieść na specjalny rachunek różnic kursowych z przerachowania. Ostateczna pozostałość tego specjalnego rachunku winna być przeniesioną na rachunek frankowy strat i zysków, zestawiony (bez wyprowadzenia jakichkolwiek różnic kursowych) na podstawie pozostałości rachunków wynikowych, przerachowanych na franki złote w sposób wskazany pod p. p. 1 i 2.

Pozostałości tych rachunków bilansowych, które przedstawiają wartości stalsze (nieruchomości, maszyny, urządzenia, kapitały: zapasowy, rezerwowy, amortyzacyjny, należności i zobowiązania zagraniczne w obcych walutach), należy przyjąć do bilansu zamknięcia frankowego w kwotach otrzymanych z przerachowania na franki złote w sposób wskazany pod p. p. 1 i 2.

Natomiast pozostałości rachunków mieszanych (bilansowo-wynikowych jak np. towary, materjały, surowce, fabrykaty, dewizy i monety zagraniczne, papiery wartościowe i t. p.) należy przyjąć tak do frankowego bilansu zamknięcia, jak również do wyprowadzenia osiągniętych zysków, lub poniesionych strat na rachunkach, utworzonych z przerachowań miesięcznych na franki złote, w rzeczywistej wartości tych pozostałości, ustalonych we frankach złotych.

Otrzymana w wyniku przerachowania, podanego w punkcie 3 nin. paragrafu, i wyrażona we frankach złotych wartość remanentów bilansu zamknięcia będzie miarodajną przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu na rok podatkowy 1925.

Jeżeli płatnicy obliczą swój dochód we frankach złotych według przepisów części drugiej niniejszego paragrafu, lecz nie dokonają obliczenia ściśle w sposób powyższemi przepisami podany, wówczas dochód osiągnięty w markach będzie do wymiaru podatku przerachowany na franki złote na podstawie przepisów § 3 nin. rozp.

Skalę, podaną w art. 23 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. № 77 poz. 607) w markach polskich, zastępuje się poniższą skalą, wyrażoną we frankach złotych:
L. P.Wysokość dochodów we frankach złotychStopa procentowaPodatek frank. cent.
ponaddo
11.3781.792235,83
21.7922.2052,248,51
32.2052.6192,462,84
42.6193.0322,678,83
53.0323.4462,896,47
63.4463.9973119,90
73.9974.5483,2145,54
84.5485.1003,4173,38
95.1005.6513,6203,43
105.6516.2023,8235,68
116.2026.8914,1282,54
126.8917.5804,5341,12
137.5808.2704,9405,20
148.2708.9595,3474,81
158.9599.6485,7549,92
169.64810.6826,2662,25
1710.68211.7156,7784,92
1811.71512.7497,2917,92
1912.74913.7837,71.061,26
2013.78315.1618,31.258,35
2115.16116.5398,91.471,99
2216.53917.9179,51.702,15
2317.91719.2969,91.910,27
2419.29620.67410,32.129,41
2520.67422.05210,72.359,58
2622.05223.43011,12.600,78
2723.43024.80911,52.853
2824.80926.18711,93.116,25
2926.18727.56512,33.390,53
3027.56529.63312,83.792,98
3129.63331.70013,34.216,11
3231.70033.76713,84.659,91
3333.76735.83514,45.160,22
3435.83537.902155.685,34
3537.90239.97015,66.235,26
3639.97042.72616,36.964,37
3742.72645.483177.732,06
3845.48348.23917,78.538,35
3948.23951.68518,59.561,71
4051.68555.13119,310.640,20
4155.13158.57620,111.773,82
4258.57662.02220,812.900,55
4362.02265.46821,514.075,52
4465.46868.91322,215.298,73
4568.91372.35922,916.570,18
4672.35975.80523,617.889,87
4775.80579.25024,319.257,80
4879.25082.6962520.673,97

Przy dochodzie ponad 82.696 fr. zł. podatek wynosi 20673,97 fr. zł. i oprócz tego 861.41 fr. zł. od każdych pełnych 3.446 fr. zł. ponad 82.696 fr. zł.

Do podatku dolicza się ponadto, o ile chodzi o dochody osób fizycznych i spadków nieobjętych:

ponad82.696do124.0441½%
"124.044"165.3922½%
"165.392"206.7404%
"206.740"248.0885½%
"248.088"310.1107%
"310.110"496.1759%
"496.175"620.21911%
"620.219"826.95913%
"826.95915%
Kwoty podatkowe, przypadające na rok 1924 według skali podanej w § 5 niniejszego rozporządzenia, podwyższa się o 20% w myśl postanowienia art. 5 ustawy z dnia 10 stycznia 1924 r. w przedmiocie przepisów o państwowym podatku dochodowym, obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej (Dz. U. R. P. № 13, poz. 110).
Zastępuje się:
1)
w art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607), kwotę 200.000 mk. - kwotą 138 fr. zł., zaś kwotę 26.000 mk. kwotą - 18 fr. zł.;
2)
w art. art. 25, 26 i 28 powołanej ustawy, kwotę 5.000.000 mk. - kwotą 3.446 fr. zł., kwotę 10.000.000 mk. - kwotą 6.891 fr. zł., kwotę 15.000.000 mk.-kwotą 10.337 fr. zł.
3)
w art. 71 ustawy, kwotę 50.000 mk.-kwotą 34 fr. zł.
Zastępuje się:
1)
w art. 92 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. № 77, poz. 607), kwoty od 400 mk. do 40.000 mk.-kwotami od 0,05 do 6 fr. zł.;
2)
w art. 93 powołanej ustawy, kwoty od 800 mk. do 80.000 mk.-kwotami od 0,11 do 11 fr. zł.;
3)
w art. 94 powołanej ustawy, kwoty od 1.200 mk. do 120.000 mk.-kwotami od 0,16 do 17 fr. zł. kwotę zaś 1.200.000 mk. - kwotą 169 fr. zł.;
4)
w art. 95 powołanej ustawy, kwoty od 1.200 mk. do 120.000 mk.-kwotami 0,16 do 17 fr. zł.;
5)
w art. 98 powołanej ustawy, kwoty od 2.000 mk. do 400.000 mk.-kwotami 0,28 do 56 fr. zł.;
6)
w art. 99 powołanej ustawy, kwoty od 200.000 mk. do 4.000.000 mk.-kwotami od 3 do 562 fr. zł.;
7)
w art. 119 ustawy kwoty, od 10.000 mk. do 500.000 mk.-kwotami od 1 do 70 fr. zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od roku 1924.
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 1924 r. (Dz.U.24.27.276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.
2 § 4 pkt 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 14 marca 1924 r. (Dz.U.24.27.276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.
3 § 6 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 14 marca 1924 r. (Dz.U.24.27.276) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1924 r.