§ 5. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. - Dz.U.1936.85.595 - OpenLEX

§ 5. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.595

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.
§  5.
W razie przekazania przez wojewodę razem z odnośnymi funduszami gminie obowiązku utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych lub też w razie bezpłatnego przejęcia przez gminę tego obowiązku do zarządu gminy należy stała konserwacja oraz remont grobów i naprawa wszelkich uszkodzeń na cmentarzach wojennych.