§ 4. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. - Dz.U.1936.85.595 - OpenLEX

§ 4. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.595

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.
§  4.
1.
Bezpośrednie czuwanie nad stanem grobów i cmentarzy wojennych należy do zarządu właściwej gminy.
2.
W razie uszkodzenia grobu lub jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu wojennym zarząd gminy obowiązany jest o tym zawiadomić wojewodę.