§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych. - Dz.U.1936.85.595 - OpenLEX

§ 1. - Wykonanie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.85.595

Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1936 r.
§  1.
1.
Do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych należą:
a)
zatwierdzanie planów cmentarzy wojennych,
b)
sprawy, dotyczące sprowadzania zwłok z obcego państwa i chowania ich na cmentarzach wojennych,
c)
udzielanie pozwoleń na wywiezienie zwłok z cmentarza lub grobu wojennego poza granicę Państwa.
2.
W sprawach, określonych w ustępie (1), Minister Spraw Wewnętrznych działa w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych.