§ 6. - Wykonanie ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.104.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1931 r.
§  6.
Druki ksiąg, oraz zeszyty blankietów wykazów i zapotrzebowań, czy to drukowane, czy to sporządzone odręcznie, powinny być przedstawione miejscowym organom władz skarbowych (urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych, albo inspektor kontroli skarbowej) do oparafowania.