§ 3. - Wykonanie ustawy z dnia 22 października 1931 r. w sprawie zwolnienia od podatku cukru, przeznaczonego na dożywianie dzieci w szkołach, przedszkolach i ochronkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.104.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 1931 r.
§  3.
Wywóz cukru zwolnionego od podatku z cukrowni oraz przewóz do magazynów komitetów pomocy dla bezrobotnych będzie się odbywał pod zamknięciem urzędowem i za świadectwem przewozowem przy zastosowaniu przepisów §§ 75 - 78 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 kwietnia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 564), normujących wywóz cukru pod węzłem podatku.