Wykonanie ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.8.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 stycznia 1924 r.
w wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym.

Na podstawie art. 17 i 30 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. № 73, poz. 500) zarządza się co następuje:
Ustępy: pierwszy i czwarty § 21 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 11 lipca 1921 r. o wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym na obszarze b. dzielnic: rosyjskiej i austrjackiej (Dz. U. R. P. № 73, poz. 501), w brzmieniu, ustalonem w § 1 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 134, poz. 1116), otrzymują brzmienie następujące:

Ustąp pierwszy: "Handlujący papierami wartościowemi (§ 10, ustąp pierwszy) mają po upływie każdego okresu półmiesięcznego, obejmującego czas od dnia 1 do 15 włącznie względnie czas od dnia 16 do końca miesiąca, dokonać podsumowania kolumny 10 rejestru (załącznik № l do § 10). Pośrednicy mają po upływie każdego miesiąca dokonać podsumowania tej kolumny księgi, maklerskiej, która jest przeznaczona dla podatku giełdowego (§ 17 punkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwietnia 1923 r., Dz. U. R. P. № 53, poz. 372)".

Ustęp czwarty: "Pośrednik ma uiścić podatek za każdy miesiąc, najpóźniej do dnia 15 miesiąca następnego".

§ 21 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1921 r., w brzmieniu, ustalonem w § 1 rozporządzenia niniejszego, będzie stosowany również na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego (§ 2 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1923 r., Dz. U. R. P. № 134, poz. 1116).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.