Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  3. Postanowienie § 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1914 r. (Dz. p. p. № 14), nie znajduje zastosowania wobec art. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 61, poz. 389), również odnośnie do podatku domowo-klasowego.