Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.588

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  2. Celem przeprowadzenia wymiaru względnie sprostowania podatku domowo-klasowego za rok 1920 według powyższej taryfy wyda Dyrekcja Skarbu we Lwowie szczegółowe zarządzenie.