§ 7. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  7.
Przed definitywnem spisaniem umów z fabrykantami wypracują izby skarbowe na podstawie zasadniczych warunków, wyszczególnionych v) 6 i przy uwzględnieniu lokalnych stosunków produkcyjnych typowe szematy umów i stosownie do życzenia Najwyższej izby Kontroli Państwa przedłożą je Generalnej Prokuratorji Państwa względnie oddziałom tejże do zatwierdzenia.