§ 15. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  15.
Eksport wyrobów tytoniowych do krajów, z któremi Państwo Polskie nie zawarło dotąd traktatów handlowych, dozwolony być może przez Ministra Skarbu 'na osobnych warunkach ustalonych w każdym wypadku z osobna.