§ 14. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  14.
Upoważnione do eksportu zagranicą fabryki wyrobów tytoniowych mogą produkować do tego celu osobne gatunki wyrobów pod warunkiem zatwierdzenia ich wzorów przez Generalną Dyrekcją Monopolu Tytoniowego.