§ 11. - Wykonanie ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym w dalszym okresie przejściowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.100.916

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1925 r.
§  11. 7
Wyroby tytoniowe wywiezione za granicę Państwa wolne są od opłaty monopolowej podlegają jednak opłacie kontrolnej, której wysokość ustanawia się:
1)odpapierosów15Mk.zasztukę
2)"tytoniucienkokraj8.000""1 kg.
3)""grubokraj (fajkowych) i machorki4.000""1 kg.
4)odcygar i cygaretek50""1 sztukę
5)"tabaki do zażywania3.000""1 kg.
6)"tytoniu do żucia8.000""1 "
7 § 11:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 maja 1923 r. w przedmiocie podwyższenia opłat kontrolnych od wyrobów tytoniowych wywożonych zagranicę oraz opłaty pobieranej od prywatnych fabrykantów wyrobów tytoniowych za stały dozór skarbowy (Dz.U.23.55.393) z dniem 30 maja 1923 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 10 lipca 1923 r. (Dz.U.23.73.570) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lipca 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 1923 r. w przedmiocie nowego unormowania opłaty kontrolnej pobieranej od wyrobów tytoniowych, wywożonych za granicy (Dz.U.23.137.1152) z dniem 1 stycznia 1924 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.