§ 1. - Wykonanie ustawy z dn. 3 marca 1925 r. o rozciągnięciu na część górnośląską województwa śląskiego mocy obowiązującej ustaw o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych lub zaginionych bez własnej winy, których śmierć, względnie zaginięcie, znajduje się w związku ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.10.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1930 r.
§  1.
Rozciąga się na część górnośląską województwa śląskiego moc obowiązującą:
1)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dnia 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie umieszczania inwalidów wojennych niezdolnych do samodzielnego zarobkowania i pozbawionych opieki - w zakładach opiekuńczych (Dz. U. R. P. Nr. 84 poz. 659).
2)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dn. 11 sierpnia 1923 r. w sprawie dostarczania ociemniałym inwalidom wojennym narzędzi, środków pomocniczych i psów przewodników (Dz. U. R. P. Nr. 84 poz. 660).
3)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dn. 11 sierpnia 1923 r. w przedmiocie kapitalizacji rent inwalidów wojennych (Dz. U. R. P. Nr. 84 poz. 661).
4)
Rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Skarbu z dn. 11 sierpnia 1923 r. w sprawie umieszczania w zakładach wychowawczych sierot po inwalidach wojennych i po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. U. R. P. Nr. 84 poz. 662).
5) 1
(utracił moc).
1 § 1 pkt 5 utracił moc obowiązującą zgodnie z § 28 rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych w Porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz Ministrem Pracy i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1930 r. w sprawie postępowania o uznanie za zaginione bez własnej winy osób, których zaginięcie pozostaje w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz.U.30.34.285) z dniem 7 maja 1930 r.