Rozdział 3 - ZATRUDNIENIE INWALIDÓW. - Wykonanie ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim z dnia 17 marca 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.5.32

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1951 r.

ROZDZIAŁ  III.

ZATRUDNIENIE INWALIDÓW.

§  197-207 7
(uchylone).
7 § 197-207 uchylone przez § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 marca 1949 r. (Dz.U.49.21.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 1949 r.