Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.34.287

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 27 marca 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu w przedmiocie wykonania ustawy o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.

Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. № 37 poz. 210) oraz § 1 punkt 7 i § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 100, poz. 720), zarządza się co następuje:
§  1. Na obszar województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego - rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia wykonawczego Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu do ustawy z dnia 23 kwietnia 1920 r. o ograniczeniach w sprzedaży napojów alkoholowych (Dz. U. R. P. r. 1920 № 98 poz. 650).
§  2. Termin "1 stycznia 1921 r." ustanowiony w art. 5 wymienionego w § 1 rozporządzenia zastępuje się terminem "1 stycznia 1923 r.".