Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.30.170

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 1921 r.

USTAWA
z dnia 17 marca 1921 r.
o wykonaniu ślubu uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem "Opatrzności Bożej".

Art.  1.

Dla wykonania ślubu, uczynionego przez Sejm Czteroletni, wzniesienia w Warszawie świątyni pod wezwaniem "Opatrzności Bożej", będzie wybudowany kosztem Państwa kościół pod wezwaniem "Opatrzności Bożej" w Warszawie, na warunkach, niniejszą ustawą określonych.

Art.  2.

Miejsce pod ten kościół zostanie obrane przez osobną komisję, złożoną z Jego Eminencji Kardynała Prymasa, Jego Eminencji Kardynała Arcybiskupa Warszawskiego, Ks. Biskupa Krakowskiego, Marszałka i Wicemarszałków Sejmu Rzeczypospolitej, Prezydjum Rady Miejskiej i Prezydenta stołecznego miasta Warszawy pod przewodnictwem Marszałka.

Art.  3.

Komisja, powołana w art. 2, zatwierdzi też warunki konkursu i skład sądu konkursowego dla wypracowania projektu rzeczonego kościoła oraz będzie pełniła zwierzchni nadzór nad wykonaniem projektu.

Art.  4.

Na cel budowy tego kościoła przysługiwać będzie Rządowi prawo wywłaszczania gruntu i budynków na miejscu obranem na tych samych zasadach, które obowiązują dla wywłaszczenia pod państwowe budynki użyteczności publicznej.

Art.  5.

Na koszty, związane z wykonaniem ustawy niniejszej, Ministerstwo Robót Publicznych wnosić będzie potrzebne sumy do budżetu Rzeczypospolitej na rok zaś 1921 ma być na ten cel wniesiona suma dziesięciu miljonów marek.

Art.  6.

Dopuszczalne jest uzupełnienie sum w budżecie, na cele tej budowy przewidzianych ze składek publicznych.

Art.  7.

Przy kościele "Opatrzności Bożej", na mocy niniejszej ustawy wzniesionym, ufunduje Rząd Rzeczypospolitej wieczyste stypendjum mszalne na odprawianie codziennej mszy św.: w dnie powszednie o godz. 7 rano, w dnie świąteczne o godz. 12 w południe, na intencję pomyślności Rzeczypospolitej i za dusze wszystkich Polaków, którzy zginęli w walkach za odzyskanie niepodległości Ojczyzny, albo w czasie niewoli za miłość i wierność ku Ojczyźnie przez zaborców zamordowani zostali.

Art.  8.

Przy kościele będą przewidziane grobowce zasłużonych, z których korzystanie będzie zastrzeżone dla zmarłych katolików, uznanych za zasłużonych przez Sejm Rzeczypospolitej.

Art.  9.

Po ukończeniu budowy kościół wraz z placem, zabudowaniami kościelnemi i funduszem fundacyjnym, przekazany będzie hipotecznie na własność Archidjecezji Warszawskiej.

Art.  10.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się w zakresie wybudowania kościoła Ministrowi Robót Publicznych, - w zakresie wykonania artykułów 7, 8 i 9 - Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.