§ 3. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 1923 r., dotyczącego zmian w wysokości opłat od patentów akcyzowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1035

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej równocześnie z pomienionem rozporządzeniem Rady Ministrów.