§ 4. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.88.696

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1923 r.
§  4.
Wpłacone kwoty zarachowują kasy skarbowe, jako dodatkowy podatek od piwa.