§ 2. - Wykonanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.88.696

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1923 r.
§  2.
Ten sam obowiązek zgłoszenia ciąży również na przedsiębiorstwach browarów w b. zaborze rosyjskim i austrjackim co do zapasów piwa i brzeczki piwnej, które znajdywać się będą w ich wytwórniach i zakładach w dniu wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 roku. Browary w b. zaborze rosyjskim i austriackim opłacają tytułem dodatkowego podatku od takich' zapasów różnicę między opłatą uiszczoną już poprzednio, a opłatą, przypadającą na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1923 r.