§ 35. - Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i zachodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.14.109

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  35. 9
(skreślony).

Do działu VII. Przepisy końcowe.

9 § 35 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 10 października 1932 r. (Dz.U.32.111.920) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1932 r.