§ 3. - Wykonanie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o zniesieniu służebności w województwie kieleckiem, lubelskiem, łódzkiem, warszawskiem i zachodniej części województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.14.109

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.
§  3.
1.
Osobie, której prawa ujawnione są w dziale III lub IV wykazu hipotecznego nieruchomości ziemskiej, z której wydziela się wynagrodzenie za służebności, należy doręczać odpisy tylko tych orzeczeń, które zapadną po zażądaniu przez tę osobę doręczenia odpisów orzeczeń.
2.
Ogłoszenie zawiadomienia o zamierzonem wydzieleniu gruntów winno być dokonane nie później, jak na miesiąc przed przewidywanym terminem powzięcia orzeczenia, zatwierdzającego umowę lub projekt.
3. 1
Ogłoszenia, przewidziane w cz. 2, uskutecznia: przy umownem znoszeniu służebności powiatowy urząd ziemski a przy przymusowem znoszeniu służebności okręgowy urząd ziemski.

Do art. 12.

1 § 3 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 października 1932 r. (Dz.U.32.111.920) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 1932 r.