§ 7. - Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.