§ 4. - Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.
§  4.
Posiadanie zapalniczek, nie zaopatrzonych w znaczek podatkowy czeski, lub zapalniczek co do których nie zostanie udowodnione kwitem uiszczenie podatku obowiązującego przed wprowadzeniem polskiego monopolu zapałczanego, jest niedozwolone; posiadanie takich zapalniczek traktowane będzie jako nielegalne.