§ 2. - Wykonanie przepisów o wprowadzeniu na ziemiach odzyskanych monopolu zapałczanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.69.465

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1939 r.
§  2.
Osoby, które dopełniły obowiązku, przewidzianego w § 1, będą mogły sprzedawać zgłoszone zapałki i kamyki zapałowe aż do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż 2 miesiące, licząc od dnia upływu obowiązku zgłoszenia.