Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  7.
1. Opinie jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 5 pkt 1-4 lit. a i pkt 5 oraz § 6, zawierają:
1) nazwę, rodzaj, typ, postać nawozu, kod Nomenklatury Scalonej (CN) oraz symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
2) zaakceptowany przez daną jednostkę projekt instrukcji stosowania i przechowywania nawozu.
2. Ocena nawozu wydana przez:
1) Instytut Nawozów Sztucznych:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu mineralnego,
b) potwierdza spełnianie przez nawóz mineralny wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń;
2) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego, organiczno-mineralnego i wapna nawozowego oraz wapna nawozowego zawierającego magnez, przewidzianego do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych,
b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny, organiczno-mineralny i wapno nawozowe oraz wapno nawozowe zawierające magnez, przewidziane do nawożenia upraw polowych lub użytków zielonych;
3) Instytut Warzywnictwa lub Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, lub Instytut Badawczy Leśnictwa:
a) określa wymagania jakościowe i wartości zanieczyszczeń nawozu organicznego i organiczno-mineralnego, przewidzianego do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów,
b) potwierdza spełnianie wymagań jakościowych i wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń przez nawóz organiczny i organiczno-mineralny, przewidziany do nawożenia odpowiednio upraw warzywnych lub sadowniczych, upraw roślin ozdobnych, trawników lub lasów;
4) Instytut Medycyny Wsi - określa oddziaływanie nawozu na zdrowie ludzi, po prawidłowym jego zastosowaniu;
5) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy - określa oddziaływanie nawozu na zdrowie zwierząt, po prawidłowym jego zastosowaniu;
6) Instytut Ochrony Środowiska - określa oddziaływanie nawozu na środowisko, po prawidłowym jego zastosowaniu.