Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.236.2369

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2004 r.
§  4. Jednostkami organizacyjnymi upoważnionymi do prowadzenia badań, o których mowa w § 2, są:
1) w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,
b) Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach,
c) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;
2) w zakresie badań biologicznych:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach,
b) Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach,
c) Instytut Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie,
d) Instytut Medycyny Wsi z siedzibą w Lublinie,
e) jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji albo Polskie Centrum Akredytacji, jeżeli zakres tych badań jest objęty akredytacją;
3) w zakresie badań rolniczych:
a) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa z siedzibą w Puławach - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw polowych oraz użytków zielonych,
b) Instytut Warzywnictwa z siedzibą w Skierniewicach - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw warzywnych,
c) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i trawników,
d) Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Warszawie - w przypadku nawozu przeznaczonego do nawożenia lasów.