Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  9. (Do art. 16). Przepisy niniejszego rozporządzenia mają również zastosowanie do opłat stemplowych od dokumentów wymienionych w art. 16 ustawy.