Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  7. (Do art. 13). Uiszczenie opłaty stemplowej przez osobę wymienioną w art. 13 nie uwalnia wcześniejszych uczestników tego weksla od zapłacenia kar pieniężnych w myśl art. 11 ustawy.