Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.89.591

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1920 r.
§  2. (Do art. 1). Jeśli na wekslu wystawionym pierwotnie bez określenia kwot/ długu, podlegającym zatem opłacie, jak gdyby opiewał na 50,000 mk., wpisano dodatkowo - po terminie zakreślonym do uiszczenia opłaty stemplowej - kwotę długu niższą niż 50,000 mk., to okoliczność ta nie zmniejsza wysokości opłaty przypadającej od sumy 50,000 mk. W przypadku wpisania zaś na wekslu takim kwoty długu wyższej niż 50,000 mk., należy dopłatę opłaty uiścić w sposób wskazany w § 4 niniejszego rozporządzenia.