Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 25 stycznia 1921 r.
w przedmiocie wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej.

Na podstawie art. 11 ustawy z dn. 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 466) zarządzam w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
§  1. Moc obowiązująca §§ 1-7 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 września 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o zmianie cen za dostarczanie energji elektrycznej (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 98 poz. 653) rozciąga się na obszar byłej dzielnicy pruskiej.
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.