§ 5. - Wykonanie dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1945 r.
§  5.
Wojewódzkie komendy Milicji Obywatelskiej wydawać będą zastępcze dowody tożsamości lub decyzje odmowne do dnia 15 lipca 1945 r.