§ 4. - Wykonanie dekretu z dnia 28 lutego 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów w przedmiocie zastępczych dowodów tożsamości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.13.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1945 r.
§  4.
Wniosek o wydanie zastępczego dowodu tożsamości można złożyć w ciągu 3 tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.